top of page

Medische attesten en voorschriften

  • Het correct invullen van attesten en formulieren vraagt de nodige aandacht en tijd. Vaak is ook informatie van de patiënt nodig. Daarom worden attesten en formulieren enkel tijdens een raadpleging ingevuld.

 

  • Je arts kan enkel een ongeschiktheidsattest invullen als hij de patiënt ondervraagd én onderzocht heeft. Je huisarts mag ook enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het deze daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 

  • Medicatie voorschriften ‘op bestelling’ maken zonder dat de patiënt onderzocht wordt laat het RIZIV al enige tijd niet meer toe. Het telefonisch klaarleggen van voorschriften mag en kan dus niet (meer) gebeuren. Zorg er dus voor dat wanneer u op consultatie komt u uw medicatievoorraad hebt nagekeken en voldoende voorschriften voor uw chronische medicatie vraagt tot aan de volgende geplande controle. Enkel bij een vergissing van de arts, patiënt (als je heel recent nog op consult bent geweest) of apotheker kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

bottom of page