top of page

Najaarsvaccinatie 2023

De vaccinatiedag op 21 oktober was een groot succes,  we willen alle patiënten bedanken om zich aan de afspraken te houden. 

Hierdoor kon de organisatie vlot verlopen. 

Gezien nog niet alle vaccins opgebruikt zijn, kunnen wij  bijkomend nog enkele vaccinatiemomenten aanbieden. 

U kan nog een afspraak inboeken voor een covid vaccinatie op : 

27/10 Bij Dr van Reet

2/11 bij Dr Lauwers

6/11 bij Dr Staes 

bottom of page